Zaproszenie do składania ofert – 10A

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów zawodowych (obsługa programu GastroPOS) dla nauczycieli oraz uczniów w ramach projektu: „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe 10A

wzór oferty