Zapytanie ofertowe nr 12 - SICHÓW

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów zawodowych (szkolenie praktyczne z obsługi urządzeń GPS stosowanych w rolnictwie precyzyjnym, zajęcia informatyczne dot. obsługi programu QGIS wykorzystywanego w rolnictwie precyzyjnym, kurs dot. obsługi programu SMS Advanced wykorzystywanego w rolnictwie precyzyjnym) dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu: „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe 12
Wzór oferty (pdf)
Wzór oferty (doc)