Zapytanie ofertowe nr 11 - SICHÓW

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi dotyczącej dostawy fabrycznie nowego sprzętu i materiałów dydaktycznych (tablet, komputerowy terminal dotykowy typu POS oraz oprogramowanie) dla potrzeb ZSCKR w Sichowie Dużym w ramach projektu „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe 11
Wzór oferty (pdf)
Wzór oferty (doc)