Zapytanie ofertowe nr 10 - SICHÓW

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów zawodowych (kurs baristyczny, kurs profesjonalnej obsługi konsumenta I stopnia w gastronomii, kurs profesjonalnej obsługi konsumenta II stopnia w gastronomii, zajęcia dotyczące obsługi programu GastroPOS, kurs carvingu) dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu: „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe 10
Wzór oferty (pdf)
Wzór oferty (doc)