ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/ŚIB/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/ŚIB/2018

na realizację cyklu szkoleń rozwojowych dla pracowników i współpracowników Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej realizowanych w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa 2- Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1- Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00w postępowaniu poniżej kwoty 50.000 PLN.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w serwisie Baza konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125773