Protokół z wyboru dostawcy usługi polegającej na dostawie fabrycznie nowego sprzętu i materiałów dydaktycznych./SICHÓW

Protokół z wyboru dostawcy usługi polegającej na dostawie fabrycznie nowego sprzętu i materiałów dydaktycznych, w  ramach projektu „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”,realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w związku z zapytaniem ofertowym nr 8/8.5.1/2018.

Do pobrania:

Protokół do zapyt. ofert. nr 8- sprzęt