Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 8/8.5.1/2018 – kurs spawania elektryczno- gazowego./SICHÓW

Protokół z wyboru dostawcy usługi polegającej  na przeprowadzeniu kursów zawodowych dla uczennic/uczniów w ramach projektu: „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w związku z zapytaniem ofertowym nr 8/8.5.1/2018.

Do pobrania:

Protokół do zapytania ofertowego nr 8- kurs spawania