Zaproszenie do składania ofert /SICHÓW/

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów zawodowych ( elektrycznego i  gazowego)  dla uczennic/uczniów w ramach projektu: „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 8- kurs

Wzór oferty i zał do zapytania nr 8

oferta i załączniki(doc)