ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/ŚIB/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/ŚIB/2018

na przeprowadzenie usługi konsultingowo doradczej wraz z przygotowaniem oferty marketingowej w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie

w postępowaniu powyżej kwoty 50.000 PLN.

Pełna treść zapytania ofertowego

Załączniki do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117283