Protokół z wyboru oferenta do zapytanie nr 7A/8.5.1/2018./SICHÓW/

Protokół z wyboru dostawcy usługi polegającej  na przeprowadzeniu kursów zawodowych dla uczennic/uczniów w ramach projektu: „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w związku z zapytaniem ofertowym nr 7A/8.5.1/2018.

Do pobrania:

Protokół do zapytania 7a