Zapytanie ofertowe nr 6 (SICHÓW)

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi dotyczącej dostawy fabrycznie nowego sprzętu i materiałów dydaktycznych, dla potrzeb ZSCKR w Sichowie Dużym w ramach projektu „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Oferta i załączniki(pdf)

Oferta i załączniki(doc)