ZAWIADOMIENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY OCENY OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 14/ŚIB/2018 i DOKONANIA WYBORU WYKONAWCY dostawy sprzętu foto video.

ZAWIADOMIENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY OCENY
OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 14/ŚIB/2018
i DOKONANIA WYBORU WYKONAWCY dostawy sprzętu foto video.

Zawiadomienie