ZAWIADOMIENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY OCENY OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 13/ŚIB/2018 i DOKONANIA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI

ZAWIADOMIENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY OCENY OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 13/ŚIB/2018 i DOKONANIA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI

realizacji cyklu szkoleń rozwojowych dla pracowników i współpracowników Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej realizowanych w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu.

Załącznik