ZAWIADOMIENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY OCENY OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/ŚIB/2017 i DOKONANIA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI

ZAWIADOMIENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY OCENY
OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/ŚIB/2017
i DOKONANIA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI


Załącznik:

Rozstrzygnięcie postępowania.