Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 8/ŚIB/2017

Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 8/ŚIB/2017


na sprzedaż, dostawę i montaż klimatyzatora w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00 w postępowaniu poniżej kwoty 50.000 PLN.

 

Do pobrania:

Zawiadomienie