ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ŚIB/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ŚIB/2017

 

 

na dostawę i instalację oprogramowania księgowego do realizacji usług biura rachunkowego w ramach projektu Świętokrzyski Inkubator Biznesu”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Konkurencyjna gospodarkaDziałanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00. W postępowaniu poniżej kwoty 50.000 PLN


Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty


zapytanie ofertowe opublikowane również na portalu Baza Konkurencyjności
LINK
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080836