ZAWIADOMIENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY OCENY OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/ŚIB/2017

ZAWIADOMIENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY OCENY OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/ŚIB/2017
i DOKONANIA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI przeprowadzenie badania rynku / analizy
popytu wśród świętokrzyskich MŚP w ramach projektu "Świętokrzyski Inkubator Biznesu"

(do pobrania)