Zawiadomienie dot. ponownego przedłużenia procedury oceny ofert zapytania ofertowego nr 2/ŚIB/2017

Zawiadomienie dot. ponownego przedłużenia procedury oceny ofert zapytania ofertowego nr 2/ŚIB/2017