Zawiadomienie dot. przedłużenia procedyry oceny ofert zapytania ofertowego nr 2/ŚIB/2017

Zawiadomienie dot. przedłużenia procedyry oceny ofert zapytania ofertowego nr 2/ŚIB/2017