Protokół wyboru Wykonawcy dot. zapytani ofertowego nr 1/KSOW/2017

Protokół wyboru Wykonawcy dot. zapytania ofertowego nr 1/KSOW/2017 na wykonaie usługi polegającej na przygotowaniu programu i przeprowadzeniu wydarzenia zatytułowanego „DOBRE – bo tradycyjne i lokalne” składającego się z dwóch działań:


I. Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowej imprezy plenerowej – Targów Produktu Lokalnego
II. Przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia „Przygotowywanie potraw regionalnych i lokalnych”


współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 nr umowy 5/2017

Do pobrania:

Protokół wyboru