Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
ZAWIADOMIENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY OCENY OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 17/ŚIB/2018 i DOKONANIA WYBORU WYKONAWCY 27-07-2018 W. Zych
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/ŚIB/2018 17-07-2018 W. Zych
Protokół z wyboru dostawcy usługi polegającej na dostawie fabrycznie nowego sprzętu i materiałów dydaktycznych./SICHÓW 04-07-2018 A.Wójcik
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 8/8.5.1/2018 – kurs spawania elektryczno- gazowego./SICHÓW 04-07-2018 A.Wójcik
ZAWIADOMIENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY OCENY OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 16/ŚIB/2018 i DOKONANIA WYBORU WYKONAWCY 21-06-2018 W. Zych
Zaproszenie do składania ofert /SICHÓW/ 11-06-2018 A.Wójcik
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/ŚIB/2018 08-06-2018 W.Zych
Protokół z wyboru oferenta do zapytanie nr 7A/8.5.1/2018./SICHÓW/ 06-06-2018 A.Wójcik
Protokół z wyboru oferenta do zapytanie nr 6/8.5.1/2018./SICHÓW/ 06-06-2018 A.Wójcik
KOREKTA wyboru oferenta do zapytanie nr 6/8.5.1/2018./SICHÓW/ 30-05-2018 A.Wójcik
Rozstrzygnięcie zapytania nr 6/8.5.1/2018. /SICHÓW/ 29-05-2018 A.Wójcik
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7 ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! 23-05-2018 A.Wójcik
Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 15/ŚIB/2017 23-05-2018 W.Zych
Zapytanie ofertowe nr 7 (SICHÓW) 18-05-2018 A.Wójcik
Zapytanie ofertowe nr 6 (SICHÓW) 17-05-2018 A.Wójcik
ZAWIADOMIENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY OCENY OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 14/ŚIB/2018 i DOKONANIA WYBORU WYKONAWCY dostawy sprzętu foto video. 17-05-2018 W. Zych
ZAWIADOMIENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY OCENY OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 13/ŚIB/2018 i DOKONANIA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI 08-05-2018 W. Zych
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ŚIB/2018 27-04-2018 W.Zych
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/ŚIB/2018 26-04-2018 W.Zych
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/ŚIB/2018 18-04-2018 W.Zych

Podkategorie