Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu zaprasza do skorzystania z profesjonalnych usług doradczych, świadczonych przez wykwalifikowanych doradców

 1. 1. Kompleksowa obsługa projektu finansowanego ze środków bezzwrotnych:
 • Ocena możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej,
 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania,
 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
 • Sporządzenie biznes planu lub studium wykonalności inwestycji,
 • Kontrola merytoryczna przy kompletowaniu dokumentacji,
 • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
 • Reprezentacja klienta,
 • Sporządzenie wniosków kredytowych/pożyczkowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących,
 • Przygotowanie wniosku o płatność końcową,
 • Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami.
 1. 2. Biznes plany, studia wykonalności, testy prywatnego inwestora na potrzeby:
 • kredytu bankowego,
 • dotacji,
 • dla potrzeb wewnętrznych firmy.
 1. 3. Analizy ekonomiczno-finansowe:

1. Bilans
2. Rachunek Zysków i Strat 
3. Rachunek Przepływów Pieniężnych
4. Wskaźnikowa analiza rentowności (rentowność sprzedaży, majątku, kapitałów własnych)
5. Wskaźnikowa analiza płynności (bieżącej, szybkiej, podwyższonej)
6. Wskaźnikowa analiza zadłużenia 
7. Wycena opłacalności inwestycji (NPV, IRR, MIRR)
8. Pozostałe wskaźniki (ROI, ROE, ROA, EBIT, EPS i inne)