O Ośrodku

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej jest fundacją założoną w 1991 r. przez Senatora RP Zbigniewa Romaszewskiego oraz TechnoServe, amerykańską, niedochodową organizację wspierającą rozwój przedsiębiorczości w wielu rolniczych rejonach świata.

Misją
naszej Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju lokalnych społeczności w Polsce. Świadczymy usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne i finansowe.
Prowadzimy także działalność szkoleniowo - hotelową, w nowym ośrodku konferencyjno - hotelowym o nazwie Hotel Basztowy, wybudowanym przez naszą Fundację w roku 2002, przy współpracy z organizacjami amerykańskimi.
Pracujemy z właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządami lokalnymi, rolnikami oraz młodzieżą, głównie w regionie południowo-wschodniej Polski, a także poza granicami kraju.
Dzięki wieloletniej pracy poznaliśmy specyfikę oraz uwarunkowania naszego regionu i zyskaliśmy uznanie klientów oraz instytucji współpracujących, jako doświadczona organizacja świadcząca wysokiej jakości usługi doradcze i szkoleniowe.
Ze względu na prowadzenie działalności obejmującej oprócz rolnictwa również sektor małej i średniej przedsiębiorczości oraz inicjatywy lokalne, za zgodą Sądu Rejestrowego Fundacja, której pełna nazwa brzmi Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej może używać nazwy skróconej w brzmieniu: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości.