Jakie są nasze kwalifikacje – jak jesteśmy zorganizowani

Ośrodek jest niewielką organizacją, skupioną na działalności programowej na rzecz mieszkańców stosunkowo niewielkiego obszaru, jednakże realizującą różnorodne działania i projekty, wymagające znaczącego potencjału merytorycznego. W związku ze specyfiką działalności Ośrodka, ukierunkowaną na działalność w różnych kluczowych obszarach, pracownicy Ośrodka mają umiejętność opracowywania, wdrażania i koordynowania kilku projektów jednocześnie.

Zespół pracowników zatrudnionych w celu realizowania statutowych celów Ośrodka, to osoby posiadające wyższe wykształcenie, odpowiadające wymaganiom i potrzebom w dziedzinach takich, jak: ekonomia, zarządzanie firmą, marketing, zarządzanie finansami, księgowość i rachunkowość zarządcza, rolnictwo i ekonomika rolnictwa, prawo, etnografia i socjologia.

Kluczowi pracownicy Ośrodka mają kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone studiami podyplomowymi, licznymi szkoleniami i kursami oraz wieloletnią praktyką, w zakresie:

 •  zarządzania finansami przedsiębiorstwa – sporządzania analiz finansowych
 •  przygotowania studiów wykonalności i dokonywania analiz opłacalności inwestycji,
 •  opracowywania analiz rynku
 •  oceny biznes planów, wniosków pożyczkowych, projektów przedsięwzięć i wniosków o dotacje
 •  przepisów administracyjno-prawnych i podatkowych związanych z funkcjonowaniem MMSP
 •  instrumentów finansowych wspierania rozwoju przedsiębiorczości – zewnętrznych źródeł finansowania działalności
 •  zarządzania funduszem pożyczkowym
 •  zasad przygotowywania budżetu projektu, wniosku o dotację, raportowania i sprawozdawczości
 •  planowania i zarządzania projektami, koordynacji i nadzoru nad realizowanymi projektami
 •  zarządzania organizacją pozarządową i zasobami ludzkimi w organizacji
 •  zarządzania gospodarstwem rolnym i działalności marketingowej w rolnictwie
 •  planowania strategicznego w gminie, przedsiębiorstwie oraz w organizacji
 •  prowadzenia szkoleń dla dorosłych metodami aktywnymi
 •  kształcenia animatorów partnerstw lokalnych.

 

Zespół naszego Ośrodka tworzą:

Zarząd:

Anna Frańczak  – Prezes Zarządu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.     

                                       
Krzysztof Lubas - Wiceprezes Zarządu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Joanna Boduch-Paw – Członek Zarządu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Zespół  specjalistów:

Piotr Korpysz - Główny specjalista
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Krzysztof Lubas –
Główny specjalista
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Anna Zając – Nogaj –
Główna specjalistka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Joanna Boduch-Paw -
Starsza specjalistka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Iwona Sztorc -
Starsza specjalistka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Justyna Pyć –
Starsza Specjalistka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Wojciech Zych –
Starszy Specjalista
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Anna Winiarska -
Specjalistka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Małgorzata Gadawska -
Specjalistka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Jadwiga Małkiewicz -
Specjalistka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Zespół administracji i księgowości:


Lidia Pięta - Główna księgowa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Alicja Machała - Księgowa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Aneta Gronkowska – Księgowa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Adriana Wójcik - Specjalistka ds. rozliczeń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Eugeniusz Smykla – Informatyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Kaja Augustyńska – Sekretarka, Kasjerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.