Kto tworzy Radę Fundacji naszej organizacji

W skład Rady Fundacji, nadzorującej i wspierającej swą wiedzą i doświadczeniem działalność Ośrodka, wchodzą następujące osoby:

 • Ryszard Jania, przewodniczący Rady Fundacji
  Prezes Zarządu, Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., Sandomierz
 • Mary Vallance (v.Suzi) Hagen, członek Rady Fundacji
  Ekspert w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, Minneapolis, USA
 • Steven Londner, członek Rady Fundacji
  Starszy doradca ds. Strategii Rozwoju,  USA
 • Ryszard Malarski, członek Rady Fundacji
  Konsultant, World Bank, Warszawa                                          
 • Prof. Czesław Nowak, członek Rady Fundacji
  Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 • Krystyna Gurbiel, członek Rady Fundacji
  Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rowoju Wsi
 • Hubert Czub, członek Rady Fundacji
  Ekspert ds. rozwoju regionalnego, projektów i funduszy unijnych.

Jakimi zasadami kierujemy się w naszej pracy

Powodzenie naszego Ośrodka zależy przede wszystkim od jego wiarygodności i zaufania ze strony klientów, którym świadczymy usługi oraz partnerów, z którymi współpracujemy. Wiemy, że jest to możliwe tylko dzięki niezmiennym, trwałym zasadom i wzajemnemu szacunkowi, stosowanymi w codziennej pracy.                                              

Kierujemy się zasadami etyki i dobrymi obyczajami, w tym przede wszystkim tak istotnymi w działalności, którą prowadzimy jak: szczególny stopień staranności, rzetelności, sumienności, uczciwości i profesjonalizmu.

Zasady których przestrzegamy:

 • prowadzimy działalność jawną i legalną
 • przestrzegamy zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego
 • uwzględniamy słuszność interesu społecznego
 • wypełniamy swoje zobowiązania na wymaganym, wysokim poziomie jakościowym
 • przestrzegamy zasady poufności informacji o klientach
 • dbamy o wysokie morale zatrudnianych osób.

Sukcesy naszych klientów dają nam przekonanie, że praca Ośrodka jest potrzebna i użyteczna, to zaś upewnia nas, że działanie z pasją ma sens i dobre perspektywy dla dalszego rozwoju Ośrodka w najbliższych latach.