Biznes Adapter

BURloga700


„Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”

W ramach projektu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Biura Obsługi:

LIDER – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Kielce (25-401), ul. Studencka 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

Końskie (26-200), Piłsudskiego 82 (wtorek, czwartek w godz. 7.30-15.30) - Sala  nr 3 (na I piętrze) w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich.

Jędrzejów (28-300), ul. ul. Piłsudskiego 6 (środa, piątek w godz. 7.30-15.30) - Sala nr 8 (na II piętrze) w budynku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie.

Infolinia : 539 934 222

PARTNER – Ośrodek Promowania w Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

Sandomierz (27-600), pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 (w godz. 8.00-16.00),
tel. 15 833 34 00, tel. kom. 692 726 082

Busko (28-100), ul. Kościuszki 60, pok. 103 (w godz. 8.00-16.00).
tel.  41 378 13 16

Projekt realizowany jest w ramach działania 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uwaga! Z dniem 23.04.2018 zmianie ulega Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników W ramach projektu „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”


Zaktualizowane Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników - pobierz;

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej - pobierz;

3. Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej - mśp - pobierz (.pdf)

4. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Nota księgowa do umowy wsparcia usługi rozwojowej - pobierz;

5. Załącznik nr 3 do Regulaminu - Umowa wsparcia usługi rozwojowej - pobierz (.pdf);


6. Załącznik nr 4 do Regulaminu - Dane uczestnika usługi rozwojowej - pobierz (.doc),
pobierz (.pdf);

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz;

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - pobierz.

 

 

Dokumenty obowiazujace  od 5 października 2017 do 23.04.2018r.

 Do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorcówi pracowników - pobierz

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej - pobierz

3. Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej - mśp – pobierz (wer doc i pdf)

4. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Nota księgowa do umowy wsparcia usługi rozwojowej - pobierz

5. Załącznik nr 3 do Regulaminu - Umowa wsparcia usługi rozwojowej -pobierz

6. Załącznik nr 4 do Regulaminu - Dane uczestnika usługi rozwojowej - pobierz

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dla podmiotów świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym.) - pobierz  
9.  Opis faktury dla beneficjentów - pobierz 
10. Oświadczenie dotyczy działów przetwórczych - pobierz
11. Oświadczenie VAT -pobierz
12. Oświadczenie brak zmian - pobierz


  1. Dokumenty obowiązujące do dnia 5 października 2017r:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorcówi pracowników - Pobierz
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej - Pobierz
3. UWAGA! Zmianie uległ Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej - mśp - Pobierz
4. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Nota księgowa do umowy wsparcia usługi rozwojowej - Pobierz
5. Załącznik nr 3 do Regulaminu - Umowa wsparcia usługi rozwojowej - Pobierz
6. Załącznik nr 4 do Regulaminu - Dane uczestnika usługi rozwojowej - Pobierz
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Pobierz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

BURpartneryzLOGA700