Bezpłatne szkolenie pt. „Podstawy zarządzania finansami w organizacji pozarządowej”

szkolenie-fimango-iko

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
serdecznie zaprasza osoby odpowiedzialne za zarządzanie, zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej do udziału
w szkoleniu
pt. „Podstawy zarządzania finansami w organizacji pozarządowej”

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia: zarządzanie finansami w organizacji, odpowiedzialność zarządu za sprawy finansowe, prowadzenie działalności odpłatnej, obowiązki sprawozdawcze.
Szkolenie odbędzie się 14 kwietnia 2018 r, w godzinach od 8.00 do 15.00 w Hotelu Basztowym w Sandomierzu, pl. ks. Poniatowskiego 2, 27 -600 Sandomierz. Uczestnicy szkolenia nie ponoszą kosztów. Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Adamska - Dutkiewicz – trener, wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y


Do pobrania:

Program szkolenia

Karta zgłoszenia