Strony PL

Zaproszenie na konferencję - „Rozwój gospodarczy, a sytuacja ludzi młodych w regionie świętokrzyskim”

Stowarzyszenie „Młode Busko” oraz Świętokrzyska Sieć Aktywności Młodzieżowej „Synergia” zapraszają do udziału w konferencji: „Rozwój gospodarczy, a sytuacja ludzi młodych w regionie świętokrzyskim”. Spotkanie dyskusyjne w formule „Open Space”, odbędzie się dnia 09.04.2015 w godzinach 12:00-15:00 w sali konferencyjnej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury (adres: al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój).

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW SKŁADANYCH DO 27.03.2015 W RAMACH PROJEKTU ,,KAGANEK NADZIEI”.

Poniżej przedstawiamy listę biznesplanów, które zostały poddane ocenie merytorycznej na posiedzeniu Komisji Oceny Biznesplanów w dniu 01.04.2015r. 

W związku z tym, że wszystkie poddane ocenie biznesplany zostały zakwalifikowane do przyznania dofinansowania Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej nie będzie przyjmował wniosków o ponowne rozpatrzenie. Ocena biznesplanów z dnia 01.04.2015r. jest oceną wiążącą. 

Lista biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego 

Lp.

Numer wniosku

Kwota dotacji

proponowana
kwota wydatków inwestycyjnych

zakwestionowane wydatki

1

86/2014/L

39150,00

46058,82

zakup usługi budowy strony
internetowej z 3000,00 zł na 2000,00 zł.

2

95/2015/L

36767,3365

43255,69

zakup usługi  budowy strony internetowej z 5000,00 zł na 2000,00 zł, zakup pamięci USB z 3000,00 zł na 1500,00 zł.


Gala podsumowująca VIII edycję programu Działaj Lokalnie w Sandomierzu

W ubiegłą środę (25 marca) odbyła się uroczysta Gala podsumowująca VIII edycję programu Działaj Lokalnie w Sandomierzu. Do siedziby realizatora programu - Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości licznie przybyli: grantobiorcy realizujący projekty w 2014r., przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów, media, darczyńcy oraz incognito członkowie komisji oceniającej projekty, którzy mogli naocznie ocenić efektywność przyznanych przez siebie grantów.  Podczas gali,  organizacje realizujące projekty przedstawiły swoje projektowe działania. Przypomnijmy:

- Stowarzyszenie Edukacyjne imienia Zawiszy Czarnego realizowało projekt „Patrioci Jutra”. Podczas projetku zaszczepiono patriotyczne postawy wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie (gm. Dwikozy). Promowano również wartości edukacyjne oraz promowano pro społeczne postawy. Podczas projektu zrealizowano m.in. patriotyczny międzypokoleniowy maraton, konkurs plastyczny, wieczór wspomnień dawnych lat, wystawę zdjęć.

- Grupa nieformalna „Dębno – działamy aktywnie” realizowała projekt Alik – Aktywnie, lokalnie i kulturalnie. Projekt koncentrował się wokół dobra wspólnego – świetlicy wiejskiej w Dębnie (gm. Ożarów), którą wyposażono m.in. w stoły i ławki. Zorganizowano dwa wydarzenia kulturalne dla lokalnej społeczności a także rajd rowerowy promujący walory turystyczne nadwiślańskiej okolicy.

- Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie realizowało projekt „Wspinaczka – sport ekstremalny łączący pokolenia”. W ramach projektu otwarto pierwszą i jak na razie jedyną w okolicy ściankę wspinaczkową. Ścianka jest dobrem wspólnym lokalnej społeczności i korzystają z niej zarówno uczniowie szkoły ze Mściowa (gm. Dwikozy) jak i innych szkół oraz osoby dorosłe. Podczas projektu promowano zdrowy tryb życia oraz wartości płynące z przełamywania własnych barier, w tym niepełnosprawności.

- Grupa nieformalna „Razem lepiej” z Rzeczycy Mokrej (gm. Dwikozy) realizowała projekt „Jesienny koncert na dwa świerszcze i wiatr w kominie”. W jego ramach spośród lokalnej społeczności utworzono grupę śpiewaczą, która integruje mieszkańców wokół lokalnych tradycji i promuje miejscowość na zewnątrz. Zorganizowane zostały lekcje śpiewu ,podczas których uczestnicy nie tylko nabyli cennych umiejętności, ale przede wszystkim świetnie się bawili i zacieśnili społeczne więzi. Społeczność Rzeczycy  zaangażowała się również w zagospodarowanie publicznego miejsca –niedawno wybudowanej altany. W ramach projektu zorganizowano konkurs dla grup śpiewaczych z terenu gm. Dwikozy, który uroczyście rozstrzygnięto podczas koncertu galowego przy altanie. W ramach projektu powstał również śpiewnik z lokalnymi przyśpiewkami.  

- Stowarzyszenie Miłośników Wsi Bogoria Skotnicka (gm. Samborzec) realizowało projekt „Tradycją malowane, tradycją odmienione”. Projekt był skierowany do młodzieży, dla której zorganizowano wizytę studyjną na Podhale. Podczas wizyty młodzież uczyła się jak integrować lokalną społeczność wokół wspólnych międzypokoleniowych działań. Po powrocie zorganizowano warsztaty i wystawę fotograficzną. Opracowano multimedialną opowieść.

  Grupa nieformalna „Młodzi w działaniu z Sulisławic (gm. Łoniów) realizowała projekt „Izba pamięci Jędrusiów”. W ramach projektu utworzono i wyposażono izbę pamięci „Jędrusiów” słynnego oddziału partyzanckiego z czasów II wojny światowej. Zorganizowano zbiórkę eksponatów,  konkurs plastyczno – literacki, koncerty promocyjne, wydano kalendarium oddziału. Wiele działań realizowane było w kontakcie z ostatnimi żyjącymi członkami oddziału „Jędrusie”, których grupa dotarła.  Realizacja projektu była bardzo dużym sukcesem, który przerósł oczekiwania autorów. Podczas realizacji nastąpił efekt „kuli śnieżnej” - w jego realizację zaangażowało się bardzo dużo podmiotów, w tym: samorząd, przedsiębiorcy, media, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, którzy wspierali działania grupy zarówno merytorycznie jak i finansowo.

- Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej „Zielonka” realizowało projekt „Kulturalne sołectwo Wzory - warsztaty i spotkania integrujące i aktywizujące lokalną społeczność”. Podczas projektu w miejscowości Wzory (gm. Iwaniska) odbyła się międzypokoleniowa integracja kulturalna mieszkańców. Zorganizowano zajęcia kuglarskie, warsztaty animacji czasu wolnego, zajęcia rękodzieła, zajęcia śpiewu. Zrealizowano również imprezę kulturalną na zakończenie projektu.

- Stowarzyszenie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Integracji Dzieci, Młodzieży, Ich Rodzin i Społeczności Lokalnej „ISKRA” realizowało projekt „Drzewiej choć biedniej też było wesoło – wychowanie tradycją kierowane”. Działania projektu skierowane były do konkretnej grupy młodzieży – uczniów III klasy jednej z ożarowskich szkół podstawowych. Założeniem projektu było „oderwanie” młodzieży od ekranów komputerów, smartfonów, telewizorów i pokazanie, iż w dawnych czasach również można było spędzać miło czas i to bez zdobyczy nowych technologii. W ramach projektu przygotowano inscenizację „Na pastwisku” pokazującą dawne zabawy młodzieży. Podczas przygotowań, młodzież organizowała happeningu z mieszkańcami, wizytowała skanseny przygotowując się do ról teatralnych.

Na zakończenie prezentacji projektów, zgromadzenie goście mieli okazję uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu. Z Ożarowa przyjechała barwna grupa młodzieży, która zaprezentowała wypracowane przez siebie przedstawienie. Półgodzinny spektakl wielokrotnie nagradzany był zarówno brawami, jak i salwami śmiechu zgromadzonej publiczności. Całe wydarzenie było rejestrowane i mamy nadzieję że niedługa uda się je udostępnić szerszej publiczności.

Finalną częścią gali było rozstrzygnięcie aktualnej edycji Konkursu „Opowiedz” Działaj Lokalnie. Do naszej lokalnej edycji konkursu wpłynęły 3 prace, wszystkie w kategorii „Motyw”.

Laureatami zostali:

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Integracji Dzieci, Młodzieży, Ich Rodzin i Społeczności Lokalnej „ISKRA” – nagroda główna 500 zł.

Grupa nieformalna „Razem lepiej” z Rzeczycy Mokrej – wyróżnienie 100 zł.

Prace laureatów można obejrzeć pod adresami:

https://www.youtube.com/watch?v=8yTDnZQq8Io

https://www.youtube.com/watch?v=pV2tVla7bU0

Gala była również okazją do przedstawienia założeń nowego naboru Działaj Lokalnie IX, który w Sandomierzu planowany jest od 1 kwietnia.