Strony PL

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW SKŁADANYCH DO 8.10.2014 W RAMACH PROJEKTU ,,KAGANEK NADZIEI”

Poniżej przedstawiamy listę biznesplanów, które zostały poddane ocenie merytorycznej na posiedzeniu Komisji Oceny Biznesplanów w dniu18.10.2014r.

Lista biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego.

L.p.

Numer formularza rekrutacyjnego

Liczba punktów z oceny biznes planów

1

11//2014/L

91,5

2

10/2014/L

88

3

12/2014/L

88

4

15/2014/L

84,5

5

18/2014/L

84,5

6

13/2014/L

82

7

14/2014/L

82

8

19/2014/L

75,5

9

21/2014/L

71,5

10

22/2014/L

71,5

11

17/2014/L

66

12

23/2014/L

66

Lista biznesplanów nierekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego.

L.p.

Numer formularza rekrutacyjnego

Liczba punktów z oceny biznesplanów

1

16/2014/L

45,5

Termin złożenia wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu upływa 24 października 2014r.  o godzinie 16.00.

Uprzejmie informujemy, że szkolenie "Otwieramy własną firmę" realizowane w ramach projektu "Kaganek nadziei" odbędzie się w dniach 13-15 października 2014r. w godz. od 9:00 do 16:00.

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby zakwalifikowane do projektu, które złożyły formularze rekrutacyjne w terminie do 30 września 2014r.

Miejsce szkolenia:

  • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego, 
    25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A, sala 624 oraz 627, VI piętro

"KAGANEK NADZIEI” - Lista osób zakwalifikowanych do projektu

WYNIKI REKRUTACJI W ŚCIEŻCE B DOT. OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY FORMULARZE REKRUTACYJNE  DO 30.09.2014 W RAMACH PROJEKTU  "KAGANEK NADZIEI”.
Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu:

LP

formularz nr

średnia ocena

1

30/2014/L

99

2

42/2014/L

88,5

3

35/2014/L

85,5

4

31/2014/L

84,5

5

40/2014/L

82

6

36/2014/L

78

7

28/2014/L

77

8

25/2014/L

77

9

38/2014/L

74,5

10

33/2014/L

73,5

11

34/2014/L

73

12

37/2014/L

68

13

39/2014/L

67

14

32/2014/L

66,5

15

26/2014/L

66,5

16

29/2014/L

65

17

27/2014/L

64,5

18

41/2014/L

64

19

24/2014/L

61