Strony PL

Lokalny Punkt Konsultacyjny

Lokalny Punkt Konsultacyjny

 

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu  informuje, że z dniem 31 grudnia 2013 r., Punkty Konsultacyjne KSUzakończyły świadczenie usług informacyjnych oraz doradczych na rzecz przedsiębiorców oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą dofinansowanych w ramach projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 1 stycznia 2014 roku bezpłatne usługi informacyjne będą świadczone w biurze w Sandomierzu oraz w biurach terenowych w Busku Zdroju, Stalowej Woli. Prosimy o telefoniczne umawianie się na spotkanie lub przesyłanie pytań drogą elektroniczną. 

Zapraszamy na stronę projektu.
Więcej informacji….


 


Fundusz pożyczkowy

Fundusz pożyczkowy

POŻYCZKI dla mikro, małych i średnich firm

Fundusz jest współfinansowany w ramach projektu "Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego działanie 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych.

Zapraszamy na stronę projektu: http://www.opiwpr.org.pl/fundusz/


 

Regionalny Ośrodek EFS

Regionalny Ośrodek EFS

Pomoc Regionalnych Ośrodków EFS jest bezpłatna!

Klientem Regionalnego Ośrodka EFS może być przedstawiciel każdej instytucji będącej projektodawcą EFS, mającej siedzibę lub oddział w regionie, na którym działa Regionalny Ośrodek EFS lub przedstawiciel instytucji mającej siedzibę w innym regionie, która planuje realizację projektu w danym regionie.

Priorytetową grupę klientów Regionalnych Ośrodków EFS stanowią:

1.    organizacje pozarządowe,

2.    szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne lub organy prowadzące,

3.    wszystkie podmioty będące projektodawcami do EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.

Zapraszamy na stronę projektu: http://ostrowiecswietokrzyski.roefs.pl/