Strony PL

Witryna Wiejska - Fundacji Wspomagania Wsi

W imieniu zespołu redakcji portalu Witryny Wiejskiej zapraszamy do lektury naszego portalu.

http://witrynawiejska.org.pl/

Ponad 1.700.000 zł dla samorządów lokalnych oraz instytucji kultury

W dniu 28 kwietnia br. o godz. 11.00 w Hotelu Basztowy w Sandomierzu odbyło się uroczyste podpisanie umów przez samorządy lokalne i instytucje kultury, z udziałem Pana Adama Jarubasa, Marszalka Województwa Świętokrzyskiego, na realizację projektów złożonych w dwunastym już konkursie dotacyjnym w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością.

Uczestnikami spotkania byli Wójtowie, Starostowie, Dyrektorzy Muzeów, Bibliotek, Ośrodków i Domów Kultury. Pan Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie dofinansowanych projektów dla upowszechniania i popularyzowania walorów regionu Gór Świętokrzyskich, prowadzących do poszerzenia oferty turystycznej, w tym do rozwoju produktów turystycznych.

Dotacje zostały przyznane 41 samorządom lokalnym i instytucjom kultury z czterech powiatów województwa świętokrzyskiego, tj. kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego i sandomierskiego (spośród 56 ocenianych wniosków o dotację) na ogólną kwotę przekraczającą 1.700.000 zł.

O dotację mogły się ubiegać podmioty, które spełniają łącznie następujące kryteria:

- są jednostką sektora finansów publicznych, o których mowa w art.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury

- cele statutowe Wnioskodawcy są zbieżne z celami szczegółowymi projektu

- posiadają siedzibę na terenie powiatów kieleckiego, opatowskiego, ostrowickiego lub sandomierskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką mogli się ubiegać Wnioskodawcy wynosiła- 50 000 zł, zaś minimalna kwota dofinansowania wynosiła – 5 000 zł.

Rodzaje działań, na które można było uzyskać dofinansowanie w ramach składanych projektów:

 • rozwój aktywności w oparciu o zasoby lokalne oraz promowanie, zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego;
 • rozwój działalności kulturalnej i turystycznej na bazie zasobów lokalnych;
 • wzrost uczestnictwa w życiu społeczno - kulturalnym regionu;
 • poszerzenie oferty turystycznej regionu w tym tworzenie produktów turystycznych;
 • podnoszenie jakości produktów lub usług w sektorze kultury i turystyki;
 • adaptacja, remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, służące promocji danego obszaru, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego
  i przyrodniczego;
 • remont lub przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych lub społeczno-kulturalnych;
 • zakup obiektów charakterystycznych dla regionu, w tym obiektów będących zabytkami;
 • odnowienie lub konserwacja przedmiotów, obiektów zabytkowych, lokalnych pomników historycznych lub miejsc pamięci oraz ich eksponowanie;
 • działania związane z twórczością oraz popularyzacją i udostępnianiem zbiorów z zakresu kultury i sztuki;
 • kultywowanie lokalnych tradycji i dziedzictwa kultury niematerialnej;
 • działania związane z zachowaniem i ochroną sztuki ludowej oraz tradycyjnych rzemiosł
  i rękodzieła;
 • organizowanie warsztatów, wystaw, wydarzeń o charakterze kulturalnym, wydawanie publikacji;
 • wykorzystanie nowoczesnych technik audiowizualnych i multimedialnych w realizowanych działaniach;
 • promocja regionu i działania informacyjne.

Zapraszamy do galerii

Czytaj więcej: Ponad 1.700.000 zł dla samorządów lokalnych oraz instytucji kultury

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw w IX edycji Programu „Działaj Lokalnie”

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające w powiatach opatowskim i sandomierskim  (woj. świętokrzyskiego) zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw. W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.  Wnioski można składać od 5 maja do 5 czerwca 2016 r.

UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny on-line pod adresem http://system.dzialajlokalnie.pl/

Instrukcja wypełniania formularza wniosku jest dostępna w generatorze.

Regulamin konkursu  można pobrać tutaj.

Informacji nt. konkursu udziela Pan Wojciech Zych  telefoniczne pod numerem 15 833 34 08 lub @: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Terminy i miejsca spotkań informacyjnych dla zainteresowanych złożeniem wniosku będą opublikowane wkrótce na profilu Facebook:

www.facebook.com.pl/FundacjaOPP

oraz na stronach internetowych:

Zapraszamy