Strony PL

TERMIN SKŁADANIA BIZNESPLANÓW DLA VI i VII GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU "Kaganek Nadziei"

Uprzejmie informujemy, że termin składania biznesplanów upływa z dniem 27 marca 2015r.
Biznesplany przyjmowane są do godz. 16:00.

Biznesplany powinny zostać złożone w dwóch egz. w wersji papierowej oraz dodatkowo w jednej wersji elektronicznej na płycie CD. Biznesplan musi być zaparafowany na każdej stronie i czytelnie podpisany.

WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE DLA I GRUPY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 marca 2015r. Komisja oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe rozpatrzyła wnioski, złożone przez I grupę uczestników.

Zgodnie z przygotowanymi opiniami, co do zasadności przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego Komisja Oceny Wniosków przyznała przedłużone wsparcie pomostowe n/w firmom:

Lp.

Nazwa firmy

1

Centrum Badań Genealogicznych "GENERATIONS", Aron Raszkiewicz

2

Jacek Gałkiewicz Usługi Ogrodnicze

3

"Strefa Nauki" Paweł Żerebiec

4

Wulkan Radości Ewelina Ciepiela

5

Centrum Języka Angielskiego- CJA Patrycja Stępień

6

Kawiarnia O'LE Danuta Zatorska

Decyzją Komisji przedłużone wsparcie pomostowe nie zostało przyznane firmie:

1

UBA COLLEGE Joanna Uba


GALA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII/2014

Fundacja Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu 

Z A P R A S Z A 
na

GALĘ PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII/2014
która odbędzie się 25 marca 2015 r. o godz. 17.00 w sali bordowej Hotelu Basztowy w Sandomierzu

 Podczas spotkania zaprezentujemy lokalne inicjatywy wyzwalające społeczną energię na rzecz dobra wspólnego zrealizowane w 2014 roku
na terenie powiatów: opatowskiego i sandomierskiego.

Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy serdecznie wszystkie osoby zainteresowane ciekawymi i wartościowymi przedsięwzięciami kulturalnymi i sportowymi, zrealizowanymi dla swoich społeczności przez małe grupy i organizacje społeczne.

Zapewniamy, że fragmenty widowiska folklorystycznego o dawnych dziecięcych zabawach wiejskich pt. „Na pastwisku”, w entuzjastycznym wykonaniu uczniów III klasy „b” Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szylki w Ożarowie, wzbudzi Państwa zainteresowanie.

 


 

Program Działaj Lokalnie to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie