Strony PL

Śniadanie z przedsiębiorczością

aP4265068W dniu 26 kwietnia br. w siedzibie Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie z Przedsiębiorczością”, organizowane wspólnie z Burmistrzem Miasta Sandomierza. Tym razem spotkanie poświęcone było perspektywom rozwoju turystyki (w szczególności turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej) w powiecie sandomierskim.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedsiębiorcy z terenu powiatu sandomierskiego działający w branży turystycznej i okołoturystycznej. Spotkanie miało charakter otwarty i mógł w nim uczestniczyć każdy zainteresowany tematyką (po wcześniejszym zgłoszeniu).

Merytoryczną część spotkania otworzył pan Jacek Kowalczyk Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, pełniący również funkcję Prezesa Regionalnej Organizacji Turystycznej w Kielcach. W swoim bardzo interesującym wystąpieniu przedstawił on dynamiczny rozwój turystyki w regionie świętokrzyskim oraz perspektywy na najbliższe lata, również w kontekście dostępnych funduszy unijnych. Inwestycje turystyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 mają stawiać przede wszystkim na innowacyjność i prowadzić do wypracowania konkurencyjnej innowacyjnej oferty turystycznej. Władze województwa dążą do tego, aby oferta tworzona w ramach dotacji unijnych była unikatowa i wyróżniała świętokrzyskie na tle pozostałych regionów. Dyrektor Jacek Kowalczyk podkreślał szczególny potencjał turystyki zdrowotnej, prozdrowotnej a także branży konferencyjno - szkoleniowej.

W celu zobrazowania działalności zdrowotnej i prozdrowotnej, jako jednej z inteligentnych specjalizacji naszego województwa, do udziału w spotkaniu zaproszony został przedstawiciel Klastra „Uzdrowiska Świętokrzyskie”. W tej roli wystąpił Dyrektor Uzdrowiskowego Szpitala „Krystyna” w Busku – Zdroju dr n. med. Grzegorz Gałuszka (jednocześnie radny Sejmiku Województwa), który zaprezentował działalność Klastra. Szczególną uwagę zwrócił na współpracę 36 członków Klastra, którzy konkurując ze sobą na co dzień zauważyli i wykorzystali korzyści płynące dla ich firm z współpracy i wspólnie podejmowanych przedsięwzięć. Działalność Klastra intensyfikuje się i odgrywa coraz większą rolę w rozwoju uzdrowisk na terenie województwa. Wystąpienie doktora Gałuszki przybliżyło zebranym kierunki rozwoju branży uzdrowiskowej a co najważniejsze potencjalne szanse z nią związane dla regionu sandomierskiego. Dr Gałuszka podkreślał rolę innowacyjnych produktów turystycznych oferujących dla turystów coś czego nie ma w innych regionach. Podczas spotkania swój akces do Klastra „Uzdrowiska Świętokrzyskie” zgłosiła sandomierska firma działająca w branży prozdrowotnej: Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - dr n. med. Wacław Kruk.

W kolejnej części spotkania pani Katarzyna Zioło, Asystent Burmistrza Sandomierza omówiła działania Miasta w celu tworzenia warunków do jego rozwoju. Z uwagi na ograniczenia jakie ma samorząd nie wszystkie oczekiwania mieszkańców jak i firm mogą być spełnione. Przede wszystkim samorząd nie może podejmować inwestycji biznesowych, jedynie w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Następnie odbyła się ciekawa dyskusja uczestników spotkania. Poruszone zostały kwestie promocji zasobów i walorów lokalnych, na których może bazować rozwój miasta i regionu. W bardzo ciekawych słowach swoje wizje rozwoju Ziemi Sandomierskiej przedstawili m.in. p. Cezary Łutowicz – właściciel Galerii artystycznej krzemienia pasiastego, p. Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza, a także Leszek Surdy – Wójt Gminy Gorzyce, współpracujący z nadwiślańskimi terenami naszego powiatu. O swoich planach rozwoju mówili obecni przedstawiciele restauracji i hoteli z Sandomierza i okolic. Nadzieje związane z promocją rodzimych produktów pokładane są też w tworzonym przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości inkubatorze przetwórczym oraz Centrum Produktu Lokalnego.

Spotkanie prowadziła Halina Siemaszko – Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

„Śniadania z Przedsiębiorczością” to cykliczne spotkania z przedsiębiorcami organizowane przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu z partnerami dla których rozwój przedsiębiorczości jest ważny, podczas których przedsiębiorcy w luźnej atmosferze - przy porannej kawie, mają okazję porozmawiać o codziennych wyzwaniach a także przedstawić własne sukcesy. Jest to doskonała okazja do dzielenia się doświadczeniem, nawiązywania współpracy biznesowej a także do przekazywania wspólnego głosu władzom samorządowym, które również uczestniczą w spotkaniach.

Galeria foto:

Czytaj więcej: Śniadanie z przedsiębiorczością

Spotkanie z cyklu śniadanie z przedsiębiorczością

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta Sandomierza oraz Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu zaprasza przedstawicieli mikro małych i średnich firm z branży turystycznej oraz turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej na kolejne już spotkanie z cyklu śniadanie z przedsiębiorczością.

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2016 roku od godziny 10.00 w Sali Bordowej Hotelu Basztowy, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 w Sandomierzu. Podczas spotkania zostanie Państwu zaprezentowana strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim oraz rekomendacje dla przedsiębiorców okołoturystycznych powiatu sandomierskiego. Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. Lider Konsorcjum Turystyki Zdrowotnej i Prozdrowotnej, jednej z inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, omówi główne kierunki strategii rozwoju Inteligentnej specjalizacji woj. świętokrzyskiego - Turystyka zdrowotna i prozdrowotna. Zostaną również zaprezentowane dobre praktyki w zakresie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z danej branży w kierunku budowania wspólnej oferty sprzedażowej.

Spotkanie tradycyjnie już będzie możliwością wymiany informacji i platformą budowania pozytywnych relacji w naszym regionie oraz tworzenia koncepcji rozwoju turystyki oraz produktów promujących miasto Sandomierz.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 25 kwietnia 2016 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faxem 15 833 34 60. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Do pobrania:

 Serdecznie zapraszamy!

Informacja dla beneficjentów projektu „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” I/2016/SiK

Uprzejmie informujemy, że 20 kwietnia br. (środa), o godzinie 11:00 w sali „Bordowej” Hotelu Basztowy w Sandomierzu - pl. ks. J. Poniatowskiego 2, odbędzie się spotkanie informacyjno/szkoleniowe, na którym beneficjenci projektu uzyskają informacje odnośnie szczegółowych zasad realizacji projektów. Zapraszamy z poszczególnych jednostek/instytucji zainteresowane osoby, które będą odpowiedzialne za realizację projektów.  Na spotkaniu wyjaśnione zostaną także szczegóły odnośnie umów, których termin  podpisywania planowany jest na 28 kwietnia.

W związku z tym prosimy o wcześniejsze dostarczenie dokumentu potwierdzającego utworzenie subkonta do potrzeb projektu i podanie osób uprawnionych, które będą  podpisywały  umowę.