Strony PL

GALA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII/2014

Fundacja Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu 

Z A P R A S Z A 
na

GALĘ PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII/2014
która odbędzie się 25 marca 2015 r. o godz. 17.00 w sali bordowej Hotelu Basztowy w Sandomierzu

 Podczas spotkania zaprezentujemy lokalne inicjatywy wyzwalające społeczną energię na rzecz dobra wspólnego zrealizowane w 2014 roku
na terenie powiatów: opatowskiego i sandomierskiego.

Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy serdecznie wszystkie osoby zainteresowane ciekawymi i wartościowymi przedsięwzięciami kulturalnymi i sportowymi, zrealizowanymi dla swoich społeczności przez małe grupy i organizacje społeczne.

Zapewniamy, że fragmenty widowiska folklorystycznego o dawnych dziecięcych zabawach wiejskich pt. „Na pastwisku”, w entuzjastycznym wykonaniu uczniów III klasy „b” Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szylki w Ożarowie, wzbudzi Państwa zainteresowanie.

 


 

Program Działaj Lokalnie to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie


Wyniki rekrutacji w ścieżce B dotyczące osób, które złożyły formularze rekrutacyjne do 28-02-2015 w ramach projektu "Kaganek Nadziei”

Przedstawiamy wyniki naboru do projektu.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu: 

Lp.

nr formularza rekrutacyjnego

Średnia z punktacji 2 członków Komisji

1

95/2015/L

90,50

Lista osób niezakwalifikowanych do projektu na etapie oceny formalnej:

Lp.

nr formularza rekrutacyjnego

1

93/2015/L

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że szkolenie "OTWIERAMY WŁASNĄ FIRMĘ" dla VI i VII grupy odbędzie się w dniach od 17 do 19 marca 2015r. w godz. od 9:00 do 16:00.

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby zakwalifikowane do projektu.

Miejsce szkolenia:

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego,
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A.


PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE - ,,Kaganek Nadziei”

Uprzejmie informujemy, że poszczególne grupy uczestniczące w projekcie ,,Kaganek Nadziei” mogą ubiegać się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na n/w liczbę miesięcy:

  • I grupa – 5 miesięcy
  • II grupa – 4 miesiące,
  • III i IV grupa - 3 miesiące,
  • V grupa – 2 miesiące,
  • VI grupa i kolejne nie będą miały możliwości wnioskowania o przedłużone wsparcie pomostowe.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w piątym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ 30 DNI KALENDARZOWYCH przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.