Strony PL

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE - ,,Kaganek Nadziei”

Uprzejmie informujemy, że poszczególne grupy uczestniczące w projekcie ,,Kaganek Nadziei” mogą ubiegać się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na n/w liczbę miesięcy:

  • I grupa – 5 miesięcy
  • II grupa – 4 miesiące,
  • III i IV grupa - 3 miesiące,
  • V grupa – 2 miesiące,
  • VI grupa i kolejne nie będą miały możliwości wnioskowania o przedłużone wsparcie pomostowe.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w piątym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ 30 DNI KALENDARZOWYCH przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.

WYNIKI REKRUTACJI W ŚCIEŻCE B DOT. OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY FORMULARZE REKRUTACYJNE DO 31.01.2015 W RAMACH PROJEKTU "KAGANEK NADZIEI”

 

Protokołu komisji: Lista osób zakwalifikowanych do projektu

Lp.

nr wniosku

średnia

1

84/2014/L

81,50

2

86/2014/L

61,00

Lista osób niezakwalifikowanych do projektu na etapie oceny formalnej: 

Lp.

nr wniosku

1

85/2014/L

2

87/2015/L

3

88/2015/L

4

89/2015/L

5

90/2015/L

6

91/2015/L

7

92/2015/L

Projekt ,,Kaganek Nadziei” Poddziałanie 8.1.2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Witryna Wiejska. Zapraszamy do lektury.

http://witrynawiejska.org.pl/