Strony PL

Projekt Sichów - rozstrzygnięcie zapytania - 5

 

Protokół z wyboru dostawcy usługi polegającej na opracowaniu programu, scenariuszy, materiałów merytorycznych, szkoleniowych i przeprowadzeniu zajęć z języka angielskiego dla 20 uczniów szkoły zawodowej w ramach  projektu „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w związku z rozeznaniem nr 5/8.5.1/2018.

Do pobrania:

protokół

 

Projekt Sichów - rozstrzygnięcie zapytania - 4

Protokół z wyboru dostawcy usługi polegającej świadczeniu usługi wyżywienia dla uczniów-  uczestników zajęć pozalekcyjnych projektu „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w związku z rozeznaniem nr 4/8.5.1/2018.

Do pobrania:

protokół

ZAWIADOMIENIE DOT. PONOWNEGO DOKONANIA WYKONAWCY USŁUGI W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 9/ŚIB/2018

ZAWIADOMIENIE DOT. PONOWNEGO DOKONANIA WYKONAWCY USŁUGI 
W  ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 9/ŚIB/2018 

 

 

 

W związku z odstąpieniem oferenta SUPER-KOPIA TECH Paweł Sójka, ul. Jutrzenki 46, 02-230 Warszawa od wykonania umowy zawartej w postępowaniu nr 9/ŚIB/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. na sprzedaż i dostawę kserokopiarki w ramach projektu Świętokrzyski Inkubator Biznesu”, komisja oceny ofert postanawia powierzyć realizację zadania oferentowi który uzyskał kolejną największą liczbę punktów tj.:  

 

Konica Minolta Business Solutions Polska, sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa

 

Zaoferowana kwota: 13 776,00 zł brutto


 Do pobrania:

Zawiadomienie

Projekt Sichów - Zapytanie ofertowe 5

Zaproszenie do składania ofert na realizacje usługi polegającej na opracowaniu programu, materiałów szkoleniowych i przeprowadzeniu zajęć zwiększających kompetencje kluczowe u 20 uczniów szkoły zawodowej w ramach projektu: „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty