Strony PL

ZAWIADOMIENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY OCENY OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/ŚIB/2017

ZAWIADOMIENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY OCENY  OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/ŚIB/2017  i DOKONANIA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI 1 – dniowego szkolenia dla pracowników Biura Rachunkowego OPiWPR z zakresu zmian w podatku VAT oraz w podatku CIT w 2018 r.

Do pobrania:

Rozstrzygnięcie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/ŚIB/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/ŚIB/2017

na sprzedaż, dostawę i montaż klimatyzatora w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00 w postępowaniu poniżej kwoty 50.000 PLN.

 

Do pobrania:

Zapytanie

Wzór oferty

ZAWIADOMIENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY OCENY OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/ŚIB/2017

ZAWIADOMIENIE ZAKOŃCZENIA PROCEDURY OCENY OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/ŚIB/2017
i DOKONANIA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI dostawa serwerowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu "Świętokrzyski Inkubator Biznesu"


Do pobrania: