Strony PL

Zaproszenie na wizytę studyjną

Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w wizycie studyjnej organizowanej w ramach projektu pt. „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego”, która odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2016r. w Cieszynie.
Szczegółowy program wizyty studyjnej znajduje się w załączeniu. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniony będzie przejazd autokarem (miejsca zbiórki – Ostrowiec Św. i Kielce), zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach zgodnie ze szczegółowym programem.
Rekrutacja odbędzie się na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych.
O zakwalifikowaniu się na wyjazd będzie decydować w pierwszej kolejności członkostwo organizacji w Federacji „Horyzont”, udział w przynajmniej jednym szkoleniu projektowym organizowanym przez nas w Suchedniowie lub Ostrowcu Św. oraz kolejność zgłoszeń.

Z uwagi na duże zainteresowanie wyjazdem i ograniczoną liczbę miejsc, uczulamy Państwa na konieczność wywiązania się ze złożonego zgłoszenia, które obliguje do udziału w wyjeździe ponieważ koszty zostały już częściowo poniesione /rezerwacje noclegów, itp./. W razie zgłoszenia swojego uczestnictwa i niemożliwości osobistego udziału /przyczyny niezależne od uczestnika/ osoba jest zobowiązana do skutecznego wytypowania zastępcy, w przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 23 listopada br. faxem na numer (41) 250 72 50 lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Magdaleną Sałek pod nr tel. 512391910.

wyjazd-studyjny-cieszyn
formularz-zgloszeniowy-wyjazd-studyjny-cieszyn

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Sandomierzu

W dniu 15 listopada 2016 r. w godzinach 10.00 – 13.30 w Sandomierzu, w Hotelu Basztowy odbyło się spotkanie pn. „Śniadanie z przedsiębiorczością”, zorganizowane przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Nasz Ośrodek już po raz kolejny włączył się aktywnie w organizację tego przedsięwzięcia.

Tematem tegorocznego Śniadania z przedsiębiorczością była: „Edukacja – lepszy start w dorosłe życie”.

Dyskusja na temat nauki przedsiębiorczości w szkołach, rozumianej jako postawy życiowej, prowadzona przez moderatora, z udziałem przedstawicieli różnych środowisk, miała na celu wskazanie pomysłów na szkołę marzeń widzianą oczami młodzieży i dorosłych.

Spotkanie prowadził Piotr Korpysz – przedstawiciel Ośrodka.

Na początku głos zabrała pani Halina Sadecka, Wiceprezes Fundacji, która przybliżyła uczestnikom pracę Fundacji, realizowane przez nią projekty oraz rezultaty jakie udało nam się wypracować w ponad 25 letniej działalności.

Następnie Anna Zając-Nogaj – kierownik działu przedsiębiorczość opowiedziała na temat projektu Firma Marzeń, realizowanego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt firma Marzeń realizowany był w 8 szkołach naszego województwa, a jego celem było ukierunkowanie młodzieży do prowadzenia własnej firmy czerpiąc pomysły z zasobów lokalnych i inspirując się własnymi marzeniami.

Młodzież szkół biorących udział w projekcie Firma Marzeń- Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej oraz Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, zaprezentowała przebieg projektu w ich szkołach oraz zdała relację z wizyty studyjnej do Szwajcarii , w której na zakończenie projektu brała udział.

Następnie przy wsparciu moderatora – Pani Izabeli Juszkiewicz, Konsultanta w ŚCDN w Kielcach, Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej, Doradztwa Metodycznego i Badań Oświatowych rozpoczęła się dyskusja na następująco postawione tezy:

 - Jakie metody nauczana są dla młodych ludzi najbardziej skuteczne, a które ją deprymują?

- Czego młodzieży brakuje w sposobie prowadzenia zajęć, czy też w programach realizowanych przez szkoły?

- Co szkoła może zrobić, aby szansa na rynku pracy po zakończeniu nauki była większa?

- Kiedy zaczyna się myślenie młodzieży na temat przyszłości, co i kto ją do tego motywuje?

Dyskusja prowadzona metodą world caffe dawała szanse na włączenie się aktywne wszystkich uczestników oraz własne opinie na zadane tematy.

Młodzież wskazywała jednogłośnie na jakże ważną rolę szkoły oraz nauczycieli w kształtowaniu ich postaw życiowych oraz dawała liczne przykłady metod i działań, które można skutecznie wdrożyć do programów nauczania tak aby edukacja była potrzebą nie przymusem.

Podczas spotkania była okazja skosztowania naszych lokalnych produktów, przygotowanych przez uczniów z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu.

W Śniadaniu z przedsiębiorczością oprócz sandomierskich ponadgimnazjalnych szkół brali udział przedstawiciele Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu oraz lokalne media.

Galeria foto:

Czytaj więcej: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Sandomierzu

Zapytanie ofertowe nr 76/SPPW/2016 w sprawie dostawy fabrycznie nowego sprzętu kuchennego i naczyń dla potrzeb Inkubatora kuchennego/przetwórczego

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 76/SPPW/2016 w sprawie dostawy fabrycznie nowego sprzętu kuchennego i naczyń  dla potrzeb Inkubatora kuchennego/przetwórczego, który powstaje w Dwikozach w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”.

Do pobrania:

Zapraszamy

Konkurs „Opowiedz…” 2016

Wszystkich lokalnych grantobiorców IX edycji „Działaj Lokalnie” 2016, którzy uzyskali grant we współpracy z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu serdecznie zapraszamy do udziału w lokalnym etapie konkursu „Opowiedz…” 2016.

Konkurs prowadzony jest w ramach Programu „Działaj Lokalnie” i ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

Nadsyłane prace mogą być zgłaszane w 4 kategoriach:

  • CZŁOWIEK
  • MIEJSCE
  • MOTYW
  • FILMOWY PRODUKT PROJEKTU

Prace mogą mieć formę:

  • REPORTAŻU MULTIMEDIALNEGO (nie dłuższego niż 2,5 minuty)
  • KRÓTKIEGO FILMU (nie dłuższego niż 2,5 minuty)

Należy przesłać link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie (np. Youtube, Vimeo).Wymagania dotyczące poszczególnych kategorii oraz form prac konkursowych znajdą Państwo w załączonym regulaminie. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
w terminie do 15 stycznia 2017 r. (do godz. 24:00). W temacie wiadomości prosimy wpisać: Zgłoszenie do konkursu „Opowiedz…” 2016.
Najlepsza praca w poszczególnej kategorii lokalnego etapu konkursu zostanie nagrodzona i przesłana do etapu ogólnopolskiego.

Dodatkowych informacji udziela Wojciech Zych pod nr tel. 15 833 34 08 lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Pod poniższym linkiem znajduje się regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz dodatkowe materiały przydatne w opracowaniu prac konkursowych:

https://www.dropbox.com/sh/5slh2mkmyrq7ydk/AABoTpR2UCH_Cq0fIq1qEYVIa?dl=0