Strony PL

Nowy termin rekrutacji do projektu ,,Kaganek Nadziei”

Nowy termin rekrutacji do projektu ,,Kaganek Nadziei” dla pracowników oświaty zainteresowanych otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy.

Uprzejmie informujemy, że wprowadzamy nowy termin rekrutacji w ścieżce B, dotyczącej bezzwrotnej dotacji na działalność gospodarczą.

Formularze rekrutacyjne można składać do 30.09.2014 r.

Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowych Targów pn. „Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy”, 13-14 września 2014 r., Hala PODPROMIE, ul. Podpromie 10, Rzeszów.
Wystawca: "GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ"
OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Informacje na temat targów i forum znajdują się na stronie internetowej wydarzenia: www.forum-karpackie.pl.
Tam też znajdą Państwo wszelkie aktualizacje dotyczące programu.

TERMIN SKŁADANIA BIZNESPLANÓW DLA I GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU,,KAGANEK NADZIEI”

Uprzejmie informujemy, że termin składania biznesplanów  upływa z dniem  8 września 2014r.

Biznesplany przyjmowane są do godz. 16:00.

Biznesplany powinny zostać złożone w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Biznesplan musi być zaparafowany na każdej stronie i czytelnie podpisany.

Dokumenty składane są przez uczestników projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kuriera na adres biura Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości, ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 103 lub  biura Multiedukatora sp. z o.o., ul. 1 maja 134/1,  25-614 Kielce.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę ich wpływu do biura Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Busku- Zdroju lub do biura Multiedukatora sp. z o.o.