Strony PL

ROZLICZANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU ,,KAGANEK NADZIEI”

Każdy Uczestnik projektu ,,Kaganek Nadziei”, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej firmy oraz wparcie pomostowe ma obowiązek ich rozliczenia. 

W tym celu przedkłada dokumenty potwierdzające ich poniesienie takie jak: 

Wsparcie finansowe:

Deklarację pochodzenia sprzętu.

Informacja o ostatecznych wynikach oceny biznesplanów w ramach projektu ,,Kaganek Nadziei”

Uprzejmie informujemy, że w związku z brakiem odwołań od decyzji Komisji Oceny Biznesplanów z dnia 15 września 2014r. lista złożonych biznesplanów rekomendowanych do otrzymania dofinasowania w ramach projektu ,,Kaganek nadziei” nie uległa zmianie i przedstawia się następująco:

Lp.

Numer formularza rekrutacyjnego

Liczba punktów z oceny biznesplanu

1.

4/2014/L

89

2.

3/2014/L

89

3.

5/2014/L

87

4.

9/2014/L

84,5

5.

8/2014/L

75,5

6.

2/2014/L

75

7.

7/2014/L

70

8.

6/2014/L

67,5


Wnioski o przyznanie środków finansowych oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego prosimy składać do dnia 3 października 2014r.

WYNIKI REKRUTACJI W ŚCIEŻCE B DOT. OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY FORMULARZE REKRUTACYJNE DO 08.09.2014 W RAMACH PROJEKTU ,,KAGANEK NADZIEI”

Lista osób zakwalifikowanych do projektu:

LP

Formularz rekrutacyjny numer

średnia ocena

1

10/2014/L

98

2

11/Kr/2014/L

92

3

12/2014/L

92

4

13/2014/L

89,5

5

18/2014/L

89,5

6

19/2014/L

82

7

14/2014/L

80

8

15/2014/L

78

9

23/2014/L

78,5

10

17/2014/L

77

11

21/2014/L

75,5

12

22/2014/L

71

13

20/2014/L

69

14

16/2014/L

60,5