Strony PL

Ogłoszenie o naborze trenerów do przeprowadzenia szkolenia

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej na terenie subregionu południowo – wschodniego woj. świętokrzyskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej (projekt realizowany na podstawie umowy (nr UDA-POKL.07.02.02-26-010/12) ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach) zapraszamy trenerów do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia:

  • Poradnictwo obywatelskie – 1 szkolenie, IV kwartał 2014r.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 19 września 2014r.

Ogłoszenie stanowi etap wstępny procedury naboru i ma na celu zebranie bazy kandydatów. W etapie kolejnym wybranym osobom dostarczone zostaną zapytania cenowe. 

Szczegóły prowadzonego naboru [pobierz]

Nowy termin rekrutacji do projektu ,,Kaganek Nadziei”

Nowy termin rekrutacji do projektu ,,Kaganek Nadziei” dla pracowników oświaty zainteresowanych otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy.

Uprzejmie informujemy, że wprowadzamy nowy termin rekrutacji w ścieżce B, dotyczącej bezzwrotnej dotacji na działalność gospodarczą.

Formularze rekrutacyjne można składać do 30.09.2014 r.

Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowych Targów pn. „Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy”, 13-14 września 2014 r., Hala PODPROMIE, ul. Podpromie 10, Rzeszów.
Wystawca: "GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ"
OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Informacje na temat targów i forum znajdują się na stronie internetowej wydarzenia: www.forum-karpackie.pl.
Tam też znajdą Państwo wszelkie aktualizacje dotyczące programu.