Strony PL

Zapytanie ofertowe 2/OWES/2014 – usługa szkoleniowa – poradnictwo obywatelskie

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach projektu pn. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej na obszarze subregionu południowo-wschodniego woj. świętokrzyskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 8/WKRSS/2013 - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu materiałów szkoleniowych i przeprowadzeniu szkolenia

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na opracowaniu programu, materiałów szkoleniowych i przeprowadzeniu szkoleń, które mają na celu wzmocnienie utworzonych spółdzielni socjalnych poprzez dostarczenie pracownikom spółdzielni socjalnych informacji na temat 

a)      zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnych, 

b)      zasad i technik prowadzenia profesjonalnych negocjacji biznesowych

 

Do pobrania:

Informacja o ostatecznych wynikach oceny biznesplanów w ramach projektu ,,Kaganek Nadziei”

Uprzejmie informujemy, że w związku z brakiem odwołań od decyzji Komisji Oceny Biznesplanów z dnia 15 września 2014r. lista złożonych biznesplanów rekomendowanych do otrzymania dofinasowania w ramach projektu ,,Kaganek nadziei” nie uległa zmianie i przedstawia się następująco:

Lp.

Numer formularza rekrutacyjnego

Liczba punktów z oceny biznesplanu

1.

4/2014/L

89

2.

3/2014/L

89

3.

5/2014/L

87

4.

9/2014/L

84,5

5.

8/2014/L

75,5

6.

2/2014/L

75

7.

7/2014/L

70

8.

6/2014/L

67,5


Wnioski o przyznanie środków finansowych oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego prosimy składać do dnia 3 października 2014r.