Strony PL

Dożynki w Lipniku

Piknik tradycji

Zapytanie ofertowe nr 72/SPPW/2016 - dostawa wyposażenia sali szkoleniowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sali szkoleniowej, na które składa się: komputer laptop z oprogramowaniem i wyposażeniem, projektor multimedialny, ekran przenośny i flipchart dla potrzeb Centrum Produktu Lokalnego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Do pobrania:

Zapraszamy

Klimontów XX Jarmak na Św. Jacka