Strony PL

Zawiadomienie zakończenia procedury oceny ofert zapytania nr 1/SIB/2017

Zawiadomienie zakończenia procedury oceny ofert zapytania nr 1/SIB/2017 (Pobierz)

Zawiadomienie dot. oceny ofert zapytania ofertowego nr 1/SIB/2017

Do pobrania:Zawiadomienie

Zawiadomienie dot. przedłużenia procedury oceny ofert - zapytania ofertowego nr 1/SIB/2017

Do pobrania:

Zawiadomienie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ŚIB/2017 na studia podyplomowe w zakresie coachingu dla pracowników Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ŚIB/2017 na studia podyplomowe w zakresie coachingu dla pracowników Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty