Aktualności

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze” zaprasza na konferencję i warsztaty

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”
zaprasza na konferencję i warsztaty realizowane w ramach operacji

„Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw
w małych oraz średnich gospodarstwach”,
które odbędą się w dniach 17-19 października 2018 r. w Sandomierzu oraz w Dwikozach.


Konferencja i warsztaty realizowane są w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

W ramach konferencji chcemy przedstawić uczestnikom innowacyjne rozwiązania technologiczne, organizacyjne, wymagania sanitarne oraz możliwe źródła finansowania w przetwórstwie na małą skalę. Warsztaty pozwolą na edukacje praktyczną w dziedzinie przetwarzania produktu ogrodniczego. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się w praktyce z procesem przetwarzania owoców.

W załączniku znajduje się program operacji, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO), które prosimy przesłać do dnia 10.10.2018 r.

Udział w konferencji i warsztatach jest nieodpłatny. Organizator zapewnia, obiady, barek kawowy, materiały szkoleniowe. Dojazd do miejsca konferencji na koszt własny uczestnika.

Propozycję uczestnictwa kierujemy do: producentów sektora ogrodniczego, owocowych grup producentów, doradców do spraw produkcji ogrodniczej, przedstawicieli szkół ogrodniczych i jednostek naukowych, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców działających na rzecz sektora ogrodniczego i spożywczego .

Karty i oświadczenia prosimy przesyłać:

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
pocztą na adres: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu, ul. Mokoszyńska 3, 27-600 Sandomierz, z dopiskiem: „Konferencja i warsztaty z przetwórstwa”
lub składać osobiście w siedzibie Ośrodka w Sandomierzu (pokój nr 3 lub 12).

Osoby do kontaktu:

Izabela Niedobit, Tadeusz Podczasi
tel.: 15 833 31 00

Do pobrania:

Program konferencji

Karta zgłoszenia

Wizyta studyjna - Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej organizowanej w ramach projektu „Budowanie grupy partnerskiej ukierunkowanej na innowacyjne metody produkcji i przetwórstwa na Ziemi Sandomierskiej”, która odbędzie się w dniach 22-24 października 2018 r. na obszarze działania LGD „Tygiel Doliny Bugu”. Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.

W załączeniu:

Zaproszenie

Program

Karta zgłoszenia

Rekrutacja - SICHÓW

Informujemy, że w związku z realizacją projektu pt. „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, prowadzona jest rekrutacja uczniów/uczennic do projektu w dniach 10-18 września 2018 r. Dokumenty rekrutacyjne /regulamin, formularz zgłoszeniowy/ w złączeniu.

Regulamin rekrutacji do projektu

Formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu

Konferencja pt. „Rozwój lokalnych produktów z zastosowaniem innowacyjnych metod przetwórstwa i dystrybucji z udziałem partnerskiej współpracy interesariuszy”

W dniach 28-29 sierpnia 2018 r. odbyła się w Dwikozach konferencja pt. „Rozwój lokalnych produktów z zastosowaniem innowacyjnych metod przetwórstwa i dystrybucji z udziałem partnerskiej współpracy interesariuszy”, zorganizowana przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w ramach operacji „Budowanie grupy partnerskiej ukierunkowanej na innowacyjne metody produkcji i przetwórstwa na Ziemi Sandomierskiej”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej: Konferencja pt. „Rozwój lokalnych produktów z zastosowaniem innowacyjnych metod przetwórstwa i...

zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Rozwój lokalnych produktów z zastosowaniem innowacyjnych metod przetwórstwa i dystrybucji z udziałem partnerskiej współpracy interesariuszy”

UWAGA !

„Z uwagi na okres wakacyjno/urlopowy przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń  na konferencję do dnia 24 sierpnia”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Rozwój lokalnych produktów z zastosowaniem innowacyjnych metod przetwórstwa i dystrybucji z udziałem partnerskiej współpracy interesariuszy”, organizowanej w ramach projektu „Budowanie grupy partnerskiej ukierunkowanej na innowacyjne metody produkcji i przetwórstwa na Ziemi Sandomierskiej”. Realizatorem projektu jest Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości prowadzący Inkubator przetwórczy w Dwikozach. Zapraszamy producentów rolno-ogrodniczych, przedsiębiorców związanych z branżą rolno – spożywczą (w tym właścicieli obiektów gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych itp.), oraz przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, Kół Gospodyń, LGD), instytucji doradczych i naukowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 29 sierpnia 2018 r. w Dwikozach („Dwór Dwikozy”), rozpoczęcie o godz. 9.15, program i dokumenty rekrutacyjne w załączeniu.

Zaproszenie na konferencje

Program

Karta zbłoszenia

Rozstrzygnięcie konkursu Działaj Lokalnie 2018

Uprzejmie informujemy, iż Konkurs Działaj Lokalnie X 2018 na terenie powiatów: opatowskiego i sandomierskiego został rozstrzygnięty. Dotacje uzyskało 17 organizacji, którym serdecznie gratulujemy.


Do pobrania: Lista projektów które uzyskały dotację