Aktualności

zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Rozwój lokalnych produktów z zastosowaniem innowacyjnych metod przetwórstwa i dystrybucji z udziałem partnerskiej współpracy interesariuszy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Rozwój lokalnych produktów z zastosowaniem innowacyjnych metod przetwórstwa i dystrybucji z udziałem partnerskiej współpracy interesariuszy”, organizowanej w ramach projektu „Budowanie grupy partnerskiej ukierunkowanej na innowacyjne metody produkcji i przetwórstwa na Ziemi Sandomierskiej”. Realizatorem projektu jest Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości prowadzący Inkubator przetwórczy w Dwikozach. Zapraszamy producentów rolno-ogrodniczych, przedsiębiorców związanych z branżą rolno – spożywczą (w tym właścicieli obiektów gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych itp.), oraz przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, Kół Gospodyń, LGD), instytucji doradczych i naukowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 29 sierpnia 2018 r. w Dwikozach („Dwór Dwikozy”), rozpoczęcie o godz. 9.15, program i dokumenty rekrutacyjne w załączeniu.

Zaproszenie na konferencje

Program konferencji

Karta zbłoszenia

Rozstrzygnięcie konkursu Działaj Lokalnie 2018

Uprzejmie informujemy, iż Konkurs Działaj Lokalnie X 2018 na terenie powiatów: opatowskiego i sandomierskiego został rozstrzygnięty. Dotacje uzyskało 17 organizacji, którym serdecznie gratulujemy.


Do pobrania: Lista projektów które uzyskały dotację

Ostatnie w tegorocznym naborze spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla wnioskodawców w programie Działaj Lokalnie X 2018.

image001 1

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu powiatu opatowskiego i sandomierskiego, zainteresowane złożeniem wniosku o dotację w programie Działaj Lokalnie 2018 zapraszamy na spotkanie informacyjno - szkoleniowe. Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady programu, wymogi formalne i merytoryczne oraz w sposób szczegółowy przygotowywanie wniosków o dotację.

Spotkanie odbędzie się:

w Ożarowie - 19 czerwca 2018 r. o godz. 10:00
sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ożarowie
Spotkanie poprowadzą pracownicy Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu Przewidywany czas trwania ok 2 h.

Przypominamy iż 24 czerwca 2018 r. upływa termin składania wniosków w konkursie.
Szczegółowe informacje odnośnie konkursu zawarte są na stronie internetowej: http://opiwpr.org.pl/dzl/news.html

„Spotkania informacyjno szkoleniowe dla wnioskodawców w programie Działaj Lokalnie X 2018.

image001 1

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu powiatu opatowskiego
i sandomierskiego, zainteresowane złożeniem wniosku o dotację w programie Działaj Lokalnie 2018 zapraszamy na spotkania informacyjno - szkoleniowe. Na spotkaniach przedstawione zostaną zasady programu, wymogi formalne i merytoryczne oraz w sposób szczegółowy przygotowywanie wniosków o dotację.

Spotkania odbędą się:

w Sandomierzu - 12 czerwca 2018 r. o godz. 13:30
sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Sandomierzu (ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz)
w Łoniowie - 13 maja 2018 r. o godz. 13:30
Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie (Łoniów 56, 27-670 Łoniów)
Spotkania poprowadzą pracownicy Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu Przewidywany czas trwania ok 2 h.

Przypominamy iż 24 czerwca 2018 r. upływa termin składania wniosków w konkursie.
Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej: http://opiwpr.org.pl/dzl/news.html